Đặt tên cho 24 tuyến đường nội thị của thị trấn Vĩnh Điện

PDF.InEmail

Chiều 5.9, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Nam – Nguyễn Ngọc Quang đã chủ trì cuộc họp bàn về phương án đặt tên một số tuyến đường tại thị trấn Vĩnh Điện - huyện Điện Bàn; Quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 đến 2020; Quy hoạch phát triển sự nghiệp thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Tham dự cuộc họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan.

DBan

Hiện nay, trên địa bàn nội thị thị trấn Vĩnh Điện có trên 20 đường được xây dựng hoàn chỉnh, nằm trong quy hoạch phát triển đô thị, đã thảm nhựa và đổ bê tông mặt đường, sắp xếp dân cư ổn định. Tuy nhiên, do đường chưa có tên nên rất khó khăn trong quản lý đô thị và hạn chế sự phát triển kinh tế - xã hội của trung tâm huyện lỵ Điện Bàn.

bandotenduongdienban

Để góp phần thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, quản lý hành chính; tạo điều kiện thuận lợi trong các hoạt động giao dịch kinh tế, văn hóa - xã hội; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống lịch sử - văn hoá dân tộc; nhằm hoàn chỉnh hệ thống giao thông, tạo thuận lợi để huyện Điện Bàn trở thành thị xã vào năm 2015. UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) - Cơ quan thường trực Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh Quảng Nam phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng Phương án đặt tên một số đường trong nội thị thị trấn Vĩnh Điện.

Trên cơ sở nguyên tắc đặt tên đường và quy hoạch mạng lưới giao thông tại thị trấn Vĩnh Điện, Sở VH-TT&DL phối hợp UBND huyện Điện Bàn đã xem xét và đặt tên cho 24 tuyến đường nội thị của thị trấn Vĩnh Điện. 24 tên đường được lấy từ 182 tên trong quỹ tên đường đã được HĐND tỉnh thông qua, trong đó có 23 tên danh nhân văn hóa, lịch sử ( trong đó có 13 danh nhân huyện Điện Bàn gồm: Trần Quý Cáp, Phan Thúc Duyện, Nguyễn Phan Vinh, Phạm Khôi, Cao Sơn Pháo, Hoàng Diệu, Phan Thành Tài, Trần Cao Vân, Hoàng Hữu Nam, Phan Thanh, Trần Thị Lý, Lê Đình Dương) và 1 tên phong trào yêu nước (Duy Tân).

Kết luận tại cuộc họp, đ/c Nguyễn Ngọc Quang - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị bổ sung thêm tên các danh nhân văn hóa, lịch sử của huyện Điện Bàn gồm Mẹ Thứ, Nguyễn Văn Trỗi, Phạm Phú Thứ thay cho tên các tuyến đường trong Phương án này như: Hồ Xuân Hương, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Hoàng ... Đ/c cũng cho rằng việc đặt tên đường tại nội thị thị trấn Vĩnh Điện là cần thiết nhằm đáp ứng sự phát triển của thị trấn, vừa mang ý nghĩa giáo dục truyền thống, vừa góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị - xã hội của địa phương. Và yêu cầu Sở VH-TT&DL có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc và sớm triển khai thực hiện Phương án này.

Ngoài ra, đ/c Nguyễn Ngọc Quang cũng thống nhất thông qua Quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 đến 2020 và Quy hoạch phát triển sự nghiệp thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025 được Sở VH-TT&DL báo cáo tại cuộc họp.